Utgrunden

Fartygsfakta    
  Byggd 1884
  Varv Motala Verkstad, Motala
  Varvsnummer
  Registernr 15691
  Fartygstyp Fyrskepp
  Material Järn
  IMO nummer
  Signal SFY, numera SCBR
  Systerfartyg
  Teknisk data Vid byggnation Idag
  Längd öa 22,85 meter 22,87 meter
  Största bredd 6,53 meter 6,53 meter
  Djupgående 2,37 meter
  Brt/Nrt 111/33
  Maskineri Saknas
  Effekt 300 hk, 220 kW
  Toppfart
  Historik
  1884 Levererad av Motala Verkstad som Utgrunden till Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm. Byggnadskostnad 74.604,84 kr. Fyrskepp nr 15. Stationeras vid Utgrunden, södra Kalmarsund.
  1897 Ombyggd vid William Lindbergs Verkstads- och Varfs AB, Stockholm. Förlängd med 0,75 meter.
  1898 Flyttas till Norströmsgrund, SO om Luleå och omdöpt till Norströmsgrund.
  1924 Flyttas till Östra Kvarken, söder om Umeå och omdöpt till Östra Kvarken.
  1956 Kungl. Lotsstyrelsen slås ihop med Sjökarteverket samt delar av Kommerskollegium och Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och bildar tillsammans Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Stockholm.
  1959 Tas ur tjänst.
  1961 Såld till skrotfirman Gustav Carlsson, Stockholm.
  1961 Såld till Stockholm. Upplagd i Bällstaån, Sundbyberg
  ? Såld till Lars Erik Andersson, Norsborg. Bostad för brovakten i Fittja bro på riksväg 1.
  1976 Såld till Hans-Ingvar Möller, Stockholm för 25.000 SEK och omdöpt till Kristin. Upplagd vid ett grustag på Ekerö.

La Triina

Our website is meant to be a guide to all of the ships that have been built. If, however, you are looking for a casino guide, check out The #1 Best Online Casino Guide | October 2013.

Eldorado i Furusund 2007-05-09
Foto: Krister Nilsson
Fler bilder
  Fartygsfakta    
  Byggd 1986
  Varv Wico-Boat Oy, Tesjoki, Finland
  Varvsnummer
  Registernr
  Fartygstyp Motorfartyg
  Material Plast
  IMO nummer
  Signal SFB 8724
  Systerfartyg
  Teknisk data Vid byggnation Idag
  Längd öa 10,90 meter 10,90 meter
  Största bredd 3,25 meter 3,25 meter
  Djupgående 0,80 meter 0,80 meter
  Brt/Nrt
  Maskineri 2 x Volvo Penta KAMD 43 P
  Effekt 400 hk, 294 kW 460 hk, 338 kW
  Toppfart 27 knop
  Historik
  1986 Levererad av Wico-Boat Oy som La Triina till Blidö. Avfallstransporter i Stockholms norra skärgård.
  1989 Såld till Klas-Göran Anderssons Åkeri AB, Blidö.
  199? Såld till Norrtälje Räddningstjänst, Norrtälje och omdöpt till Eldorado. Brandbåt placerad på Blidö.
  2005 Såld till Pär Wellmar, firma Östra Vitsgarn, Vitsgarn och omdöpt till Skräckan.
  2007 Såld till Telia Sonera och omdöpt till Eldorado. Placerad i Furusund.

Svinbådan

Lagaren vid Skeppsholmen, Stockholm 2008-05-31
Foto: Patrik Nylin
Fler bilder
  Fartygsfakta    
  Byggd 1894
  Varv William Lindbergs Verkstads- och Varfs AB, Stockholm
  Varvsnummer 214
  Registernr 13848
  Fartygstyp Ångfartyg, numera motorfartyg
  Material Stål
  IMO nummer
  Signal SFU, numera SBAK
  Systerfartyg
  Teknisk data Vid byggnation Idag
  Längd öa 34,65 meter 34,66 meter
  Största bredd 6,70 meter 6,82 meter
  Djupgående 3,10 meter
  Brt/Nrt 245/73
  Maskineri 1 x W Lindbergs ångmaskin
  Effekt 120 hk, 88 kW 367 hk, 270 kW
  Toppfart
  Historik
  1894 Levererad av William Lindbergs Verkstads- och Varfs AB som Svinbådan till Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm. Byggnadskostnad 132.786,64 kr. Fyrskepp nr 17. Stationeras vid Svinbådan, Höganäs. After checking out the history of each of these ships, don’t log off! Enjoy some of the casino games available at websites like pocketcasino.ca.
  1956 Kungl. Lotsstyrelsen slås ihop med Sjökarteverket samt delar av Kommerskollegium och Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och bildar tillsammans Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Stockholm.
  1961 Ombyggd och omdöpt till Lagaren. Depå- och verkstadsfartyg vid sjömätningar. Maskinen tas ur. Nytt däckshus som kommer från sjömätningsfartyget Svärtan.
  1969 Kungl. Sjöfartsstyrelsen ombildas till Sjöfartsverket, Stockholm.
  1972 Såld till Stiftelsen Birkagården, Stockholm för 2.500 SEK.
  1988 Såld till Stiftelsen Skeppsholmsgården, Stockholm.
  2009-10-29 Såld till Eugene Cecil McKim Jr, USA.
  2009-12-27 Lämnar Stockholm.

OBS! OBS!

At one time, ships were one of the main ways to get information and goods across the ocean. Now, the internet has brought us information and also an Australian casino site to enjoy.

Statsfartyg.se är nerlagd! Vi låter sidan ligga kvar som den var när vi la ner den i september 2010. Inga fler uppdateringar kommer att göras.

Det har genom tiderna funnits många fartyg i tjänst för staten och våra kommuner. Lotsverksamheten kan spåras tillbaka till 1500-talet, den första tulljakten sattes i trafik 1640 och den första svenska isbrytaren levererades 1883. Fyrskeppen var även de i statlig ägo och det första lades ut vid Falsterborev redan 1831 och sammanlagt har vi haft hela 37 fyrskepp i tjänst runt den svenska kusten.

På Statsfartyg.se presenterar vi de statliga fartyg
du alltid velat veta mera om såsom tullkryssare, lotsbåtar, fyrskepp, sjömätare, isbrytare, polisbåtar, kustbevakningsfartyg och brandförsvarets båtar. Här finns information om var och när fartygen byggdes, var de var stationerade, när de gick i pension samt vad som hände med dem efter avslutad tjänstgöring.

Vanliga frågor

Finngrundet
Ibland så ställs man inför vissa frågetecken. På denna sida tänkte vi försöka ge svar på en del av dessa, genom att beskriva hur våra sidor är uppbyggda. Om du efter genomgång av denna sida fortfarande känner att du har en obesvarad fråga så är du välkommen att kontakta någon av redaktörerna. Se adress nedan.

Statsfartyg.se är uppbyggd runt fartygssidorna. Fartygen presenteras med dess ursprungliga namn, grundläggande information såsom byggår, varv, signal m.m. Därefter följer tekniska data från både byggnation samt de senaste kända uppgifterna. Därefter vidare med fartygets historik. Fartygen presenteras med en bild där senast tagna bild ligger först och via länk kan fler bilder ses. Du når fartygssidorna genom att klicka dig fram i båtregistret, via rederisidorna, varvssidorna eller sökfunktionen som du finner till vänster under menyn.

Rederisidorna når du genom att klicka dig fram i rederilistorna. På dessa sidor finner du en kort presentation av rederiet samt en fartygslista över de av rederiet ägda fartyg.

Under rubriken Varv finner du nybyggnadsvarven. På sidorna återfinns en kort presentation av varvet samt en fartygslista över byggda fartyg.

Under rubriken Efterlysningar kommer vi att efterlysa de fartyg vi har lite information om, där informationen känns tveksam och där vi gärna får hjälp av dig som läsare.

Under rubriken Uppdateringar finner du de ändringar som senast gjorts. Här finns även arkiv på gamla uppdateringar. Är du intresserad av att veta mer om webbsajten så rekommenderas ett besök på sidan om sidan.

Malmö Redd

Fartygsfakta    
  Byggd 1892
  Varv Kockums Mekaniska Verkstad AB, Malmö
  Varvsnummer
  Registernr
  Fartygstyp Fyrskepp
  Material Stål
  IMO nummer
  Signal SFP
  Systerfartyg
  Teknisk data Vid byggnation Vid skrotning
  Längd öa 21,34 meter 21,34 meter
  Största bredd 4,88 meter 4,88 meter
  Djupgående 2,60 meter 2,60 meter
  Brt/Nrt
  Maskineri Saknas Saknas
  Effekt
  Toppfart
  Historik
  1892 Levererad av Kockums Mekaniska Verkstad AB som Malmö Redd till Kungl. Lotsstyrelsen, Stockholm. Byggnadskostnad 17.422 kr. Fyrskepp nr 27. Stationeras vid Malmö Redd, öster om Malmö.
  1921 Ombyggd. Ett däckshus byggs akterut.
  1951 Reservskepp.
  1956 Kungl. Lotsstyrelsen slås ihop med Sjökarteverket samt delar av Kommerskollegium och Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och bildar tillsammans Kungl. Sjöfartsstyrelsen, Stockholm.
  1962 Såld till Sten A. Olsson, Göteborg för 5.100 kr för skrotning. Bogseras till van Heigen, Gent, Belgien där skrotning genomförs.

Mareld af Södertörn

Mareld af Södertörn vid Korsholmsvarvet, Dalarö 1999-10-18 
Foto: Lars-Åke Gustavsson
  Fartygsfakta    
  Byggd 1999
  Varv Promek Industrier, Vestsmøla, Norge
  Varvsnummer
  Registernr 15204
  Fartygstyp Motorfartyg
  Material Aluminium
  IMO nummer
  Signal SLDE
  Systerfartyg
  Teknisk data Vid byggnation Idag
  Längd öa 18,77 meter 18,77 meter
  Största bredd 6,12 meter 6,12 meter
  Djupgående 1,00 meter 1,00 meter
  Brt/Nrt 41/12 41/12
  Maskineri 2 x Scania DI12 44M03 2 x Scania DI12 44M03
  Effekt 1.350 hk, 994 kW 1.350 hk, 994 kW
  Toppfart 28 knop 28 knop
  Historik
  1999 Levererad av Promek Industrier som Mareld af Södertörn till Södertörns Brandförsvarsförbund, Haninge.

Gustafsson & Anderssons varvs AB

Boghammar Marin AB
1916 grundas Gustafsson & Anderssons varvs AB vid Skärsätra på Lidingö. 1921 – 1932 hyr företaget ut sin varvsbyggnad till Svenska Aero AB som under denna tid bygger bland annat sjöspaningsplan för Marinen. Här byggs också jaktflygplanet Jaktfalken. 1940 tar Anders Gustavssons son Tage Boghammar över varvet. 1976 byter varvet namn till Boghammar Marin AB. Sedan 80-talet är det Tages båda söner som driver företaget. Varvet tillverkar förutom passagerarbåtar även fritidsbåtar, militärbåtar, polisbåtar och lotsbåtar.
  Kontaktuppgifter  
  Företagsnamn Boghammar Marin AB
  Adress Nysätravägen 6-8
181 61 LIDINGÖ
  Telefon 08-766 01 90
  Webbsida www.boghammar.se

Ocean Surveyor

Ocean Surveyor vid Ekholmen, Mjölkö 2007-10-06
Foto: Krister Nilsson
  Fartygsfakta    
  Byggd 1984
  Varv Båtservice Verft A/S, Mandal, Norge
  Varvsnummer 671
  Registernr
  Fartygstyp Motorfartyg
  Material Plast
  IMO nummer 8316819
  Signal LNLC3, numera svensk signal SBJO
  Systerfartyg
  Teknisk data Vid byggnation Idag
  Längd öa 37,00 meter 38,00 meter
  Största bredd 11,70 meter 12,00 meter
  Djupgående 3,40 meter
  Brt/Nrt 509/152 514/-
  Maskineri 2 x GM Detroit 12V-149N
  Effekt 1.500 hk, 1.103 kW
  Toppfart 11 knop
  Historik
  1984-09 Levererad av Båtservice Verft A/S som Ocean Surveyor till K/S A/S Ocean Survey I, v/J.K. Lindberg A/S, Harstad, Norge. Undersökningsfartyg.
  1988-02-03 Såld till A/S LI Ship, Oslo för 17,5 milj NOK.
  1989-08 Såld till Sveriges geologiska undersökning, SGU, Uppsala. Undersökningsfartyg.
  1991 Ombyggd vid Egerøy Slipp A/S, Egersund, Norge

FAQ

Vad kan jag som läsare bidra med?
Allt från en enkel observation till uppgifter och bilder. Bilder skall helst vara i JPEG-format och i så stor upplösning som möjligt. Noteringar om plats och datum är värdefullt. Har du bilder som papperskopior, negativ eller dia går även det bra. Vi har utrustning för att scanna in samtliga bildformat. Vi betalar givetvis för fraktkostnaden i båda riktningarna. Finner du som läsare något felaktigt på våra sidor så uppskattar vi om ni tar er tid att meddela oss detta.

Jag saknar en båt, varför är inte den med?
Den största anledningen till att vissa båtar idag inte finns med på våra sidor är bristfällig information i historiken. Har du information som du tror kan hjälpa oss så tveka inte att ta kontakt.

Borde inte Vägverkets färjor vara med på Statsfartyg.se?
Vägverkets färjor finns presenterade på systersidan Skärgårdsbåtar.se.

Upphovsrätten
Allt material, både text och bild, är skyddat av upphovsrätten. Vill du använda någon bild på din hemsida eller i reklam, kontakta oss via e-post. Mer om upphovsrätten kan du läsa hos hos Notisum.